eng log
 log1

   HAFİF BETON SİSTEMLERİ

POLİTİKAMIZ


KALİTE POLİTİKASI

Politikanın Amacı: Kuruluşumuzda müşteri odaklılık ve paydaş memnuniyetini sağlamak.

Tüm çalışanlarımıza liderlik nitelikleri kazandırarak, Sürekli Eğitim yaklaşımımız ile nitelikli ve sorumluluk sahibi çalışanlara sahip olmak,

Kalite ve verimlilik ilkesini ön planda tutarak, ekip ruhuyla, Hafif beton sektöründe çalışan Müşterilerimize İş geliştirmede katılımı sağlayarak, planlı ve sistematik çalışmak,

Sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ileri teknolojiyi takip etmek, AR-GE ve çalışmalarına ağırlık vermek,

Yaklaşımlarımız, verilere dayalı karar vermek, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, sürekli iyileştirme ve farklılaşma odaklı olmak,

Ürün-hizmet çalışmalarımızı, yasalara ve çevreye saygılı sürdürmek,

Kalite Politikamızı duyurarak, tüm çalışanlarımızın hedeflerimizi benimsemesini sağlamaktır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Politikanın Amacı: Her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak

Enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanmak ve sürekli tasarruf etmek için önlemler almak,

Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket etmek,

Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmektir.

 

AR-GE POLİTİKASI

Politikanın Amacı: Yeni ürün araştırmaları ve çalışmaları yapmak, mevcut ürünleri iyileştirmek, maliyet düşürme çalışmaları yapmak.

Teknolojik gelişmeleri takip etmek,

Rakip ürün kıyaslamalarını sürekli yapmak ve ilgili bölümleri bilgilendirmek,

Bilgi ve teknoloji üreten kurumlarla işbirliği yapmak,

Hammaddeye yönelik gelişmeleri sürekli takip etmek,

Hammadde tedarikçileri ile işbirliklerini geliştirmektir.

 
                                                             ARTRA İnşaat Peyzaj Plastik Ltd. Şti.
business ticaret egitim dis ticaret