eng log
 log1

HAFİF BETON SİSTEMLERİ

GÖZENEKLİ HAFİF BETON

kopuk beton genfil  toz ajan rogen sap
Gözenekli Hafif Beton Köpük Ajanı Toz Köpük Ajanı Rogen Köpük Ajanı Hafif Beton Uygulama

kopuk beton1

Köpük Beton Üretiminde Kullanılabilecek Ham Maddeler
* Çimento

* Yıkanmış, Elenmiş ( 0,1 – 1 mm ) silis kum

* Öğütülmüş kum veya Taş tozu

* Uçucu Kül

* Hafif agregalar

* Genleştirilmiş Perlit

* Strafor Granül ve İşlenmiş Strafor atıkları

 * Alkali dayanımlı cam elyafı, Sentetik Elyaf.

* Hasır demir ve Demir donatı

 * Köpük ajanı
  * Polimerler esaslı Katkılar

 

Köpük Beton Üretim Şekli

 

1-) Kazanlı Mikserli Sistemde Üretim: su/çimento hesabı yapılarak, Karıştırıcıya gerekli olan Su eklendikten sonra Çimento eklenir, dolgu malzemeleri konulacak ise çimentodan sonra eklenir. Şerbet homojen bir karışım oluşana kadar karıştırılır, çimentonun suya doygun hale geldiği kontrol edilir, Köpük ilavesi yapılırken karışım devam eder. Homojen bir karışım sağlandıktan sonra boşaltım işlemi yapılır. GENFİL Köpük ajanı bünyesindeki aktif maddeler su ile birlikte çimento tanecikleri ile birleşir köpük zarı yüzeyinde çimentolu katman oluşturur.

Pompalı boşaltım sistemlerinde karışım kazanında köpük beton darası alınır, Pompa hortum çıkışı köpük beton darası alınarak pompa kayıpları hesaplanıp yoğunluk kayıpları var ise  Köpük takviyesi ile giderilir. Bu kayıplar mesafeye göre değişir. Hacim kayıp testi ölçüm yapılarak belirlenir.

 

sap

 

TUNEL KALIP SİSTEMİ İLE DUVAR ÜRETİMİ.

* Kalıp birleşimleri sızdırmaya karsı izole edilir.

* Kalıpların zemine basan kısımları sızdırmaya karşı izole edildikten sonra zemine  

  sabitlenir.

* Kalıplar uygun bir kalıp yağı ile yağlanmalıdır.

* Köpük betonun kaldırma kuvvetine karşı kalıplar sabitlenmelidir.

 * Kalıp içine dökümler bölümler şeklinde yapılmalı. döküm yapılan bölüm 1 saat gibi  
    zaman içerisinde bitirilmelidir.
  * Beton kuru yoğunluğu 600 kg/m3 - 800 kg/m3 olmalı.
   * Beton bağlayıcı olarak elyaf veya donatı kullanılmalı.
   * 12 saat – 18 saat zaman içinde kalıplar sökülmeli.
  * Beton 7 gün boyunca günde iki kez sulanmalı veya kür yapılmalı.
   * Duvar yüzeyine 15 gün sonra rötre çatlakların dolguları yapılıp, Duvar yüzeyi 70 gr
    ince file ile sıva  uygulaması yapılır.

 
1-) GENFİL KÖPÜK AJANIgenfil beton
 Hafif Beton üretimi için geliştirilmiş  

enzimli, Anti Bakteriyel su bazlı proteinlerdir. Üretilmiş köpük serbest halde dayanımları yüksektir. Köpük bünyesindeki aktif proteinler ve enzimler sayesinde Beton Harcı içerisinde dayanıklıdır. Her koşulda Beton harcı içerisinde Dayanırlık gösterir. Köpük yüzeyini kaplayan çimento katmanından ayrışmaz.
  Beton karışım esnasında hareketli köpük tanesinin parçalanması durumunda parçacık yeni bir katman yüklenmesi yaparak sıralı dizilişler meydana getirir. Bu durum çimento harcı içinde daha çok ince gözenekler oluşur ısı ve ses yalıtımı mükemmel duruma gelir. Beton yüzeyinde kırılgan katman oluşmaz, Tozuma yapmaz.

 

yazı

tablo2