tr log
eng log
rus loglog1

HAFİF BETON SİSTEMLERİ

POLİMER BETON

poli bet polgen p alci    
Polimer Beton  Polimer Katkısı Kalsonit Toz    

 

POLİMER BETON

polmer beton1

Kimyasal aktivitesi olmayan polimerler normal betondan daha yüksek basınç ve çekme dayanımlarına sahiptirler. Ancak, elastisite modülleri daha düşük, sünme deformasyonları daha yüksektir. Dolayısıyla betonun zayıf olan çekme dayanımı polimerik malzemelerin kullanımıyla iyileştirilebilir.

Polimer betonu uygun granülometride bir agrega karışımının bir tür monomer ile

karıştırılıp ortam sıcaklığında polimerize edilmesiyle oluşmaktadır. Karışıma katılan bir

sertleştirici polimer zincirleri arasında çapraz bağ oluşturulmasını, katalizör isepolmer beton2

polimerizasyonun etkin ve hızlı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bazen kullanılan silan

birleştirme ajanları ise polimer ile agrega taneleri arasındaki aderansı kuvvetlendirip,

kompozitin dayanımını arttırmaktadır. Bazen karışımın işlenebilmesini arttırabilmek

için silis unu gibi ince madde katılabilmektedir. Polimer betonu normal betona benzer şekilde kalıba vibrasyon uygulanarak yerleştirilmektedir.