tr log
eng log
rus loglog1

HAFİF BETON SİSTEMLERİ

GÖZENEKLİ HAFİF BETON

kopuk beton genfil polgen polimer toz ajan
Gözenekli Hafif Beton Genfil Köpük Ajanı Hafif Beton
Polimer Katkı
Polimer Katkılı Köpük Beton Toz Köpük Ajanı
         

 

pol bet

 

Gözenekli hafif beton hücreli bir yapıya sahip olduğundan betonun kuruma sürecinde, nem oranın sabit tutulması önemlidir.

Polimerler, Gözenekli Betonun zayıf olan çekme ve büzüşme dayanımı iyeleştirerek yapıyı güçlendirir.

Polimer köpük beton üretim şartları  Normal köpük beton üretiminden farklıdır

Polimer molekülleri Çimento ile reaksiyon yaparak polimer bağ oluşturur.

Köpük betonda kullanılan POLGEN polimer katkı, çimento taneleri arasında bir zincir bağı oluşturur.

çimento genleşme ve büzüşmelerini önler.

Çimeto partükülerinin yüzeyini saran polimerler betonun genleşme ve büzüşme hareketlerinden oluşan rötre çatlaklarına karşı direnç sağlar. 

.zincir 

Kimyasal aktivitesi olmayan polimerler normal betondan daha yüksek basınç ve çekme dayanımlarına sahiptirler. Ancak, elastisite modülleri daha düşük, sünme deformasyonları daha yüksektir. Dolayısıyla betonun zayıf olan çekme dayanımı polimerik malzemelerin kullanımıyla iyileştirilir.

kullanılan polimer ajanlar Cimento taneleri arasındaki aderansı kuvvetlendirip, kompozitin dayanımını arttırmaktadır.